Odmeny za služby a poradenstvoOdmeny za poskytnuté právne služby a poradenstvo účtujeme v zmysle platnej Vyhlášky č. 655/2004 Z z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.