Rodinné právoNajmä:

  • vznik manželstva, vzťahy medzi manželmi, zrušenie manželstva rozvodom
  • práva a povinnosti rodičov a detí
  • spory o určenie otcovstva
  • otázky osvojenia dieťaťa
  • vyživovacia povinnosť voči deťom, medzi manželmi