Štátne občianstvo SR  • kompletný servis týkajúci sa žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky cudzincom
  • posudzovanie otázok nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky
  • kompletný servis týkajúci sa žiadosti o prepustenie zo štátneho občianstva Slovenskej republiky

Súvisiace záležitosti – napríklad:

  • problémy, týkajúce sa pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a podobne
  • informácie o zastupiteľských úradoch