Vyhotovenie zmlúvV zmysle ustanovení obchodného zákonníka, občianskeho zákonníka, zákonníka práce, pomenovaných aj nepomenovaných zmlúv podľa požiadaviek klienta a v súlade s platným právom Slovenskej republiky a EÚ (viď príslušnú obsahovú ponuku)