Vymáhanie pohľadávokVzniklých z:

  • občiansko-právnych vzťahov
  • obchodných záväzkov
  • bez ohľadu na právny titul

Formami povolenými platným právom Slovenskej republiky a EÚ.